تبلیغات
طرح توجیهی، امکانسنجی، جواز صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره برداری - قانون‌ نظام‌ صنفی‌ كشور (فصل دوم: فرد صنفی)
طرح توجیهی، امکانسنجی، جواز صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره برداری
کمک به تولید، کمک به پیشرفت اقتصاد کشور است.
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


هدف ما کمک به صاحبان صنایع بزرگ و کوچک، کمک به صنعت و تولید کننده داخلی، اشتغالزایی در سطح کشور و در نتیجه پیشرفت ایران و ایرانی است. شرکت رهنما طرح و صنعت با بهره‌گیری از کارشناسان نخبه و مجرب صنایع، مدیریت و مدلسازی، با اطلاع از آخرین ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی‌، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت واحدهای تولیدی - صنعتی می‌باشد.

مدیر وبلاگ : نجومی -----> همراه: 89-912-84-0912
نظرسنجی
طرفدار کدام تیم هستید؟


فرد صنفی‌ : هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ كه‌ در یكی‌ از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم‌ از تولید، تبدیل‌، خرید، فروش‌، توزیع‌، خدمات‌ و خدمات‌ فنی‌ سرمایه‌گذاری ‌كند و به‌عنوان‌ پیشه‌ور و صاحب‌ حرفه‌ و شغل‌ آزاد، خواه‌ به‌ شخصه‌ یا با مباشرت‌ دیگران ‌محل‌ كسبی‌ دایر یا وسیله‌ كسبی‌ فراهم‌ آورد و تمام‌ یا قسمتی‌ از كالا، محصول‌ یا خدمات ‌خود را به‌طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ و به‌صورت‌ كلی‌ یا جزئی‌ به‌ مصرف‌كننده‌ عرضه‌ دارد، فردصنفی‌ شناخته‌می‌شود.
ماده‌ 12 ـ افراد صنفی‌ موظفند قبل‌ از تأسیس‌ هر نوع‌ واحد صنفی‌ یا اشتغال ‌به‌ كسب‌ و حرفه‌، نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ كسب‌ اقدام‌ كنند.
 تبصره‌ 1 ـ آئین‌نامه‌ صدور پروانه‌ كسب‌ طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با كسب‌ نظر وزارتخانه‌های‌ كشور، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ و اداره‌ كل‌ نظارت‌ بر اماكن‌ عمومی‌ ناجا و مجامع‌ امورصنفی‌ مراكز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
 تبصره‌ 2 ـ كلیه‌ دستگاههایی‌ كه‌ اتحادیه‌ها برای‌ صدور پروانه‌ كسب‌ از آنها استعلام ‌می‌كنند، موظفند ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ استعلام‌ نظر قطعی‌ و نهائی‌ خود را اعلام‌ دارند. عدم‌ اعلام‌ نظر در مهلت‌ مقرر به‌ منزله‌ نظر مثبت‌ است‌.
 تبصره‌ 3 ـ صدور بیش‌ از یك‌ پروانه‌ كسب‌ برای‌ هر فرد صنفی‌ واجد شروط‌ قانونی ‌برای‌ یك‌ یا چند محل‌ كسب‌ بلامانع‌ است‌.
 تبصره‌ 4 ـ درصورتی‌كه‌ چندنفر، یك‌ واحدصنفی‌ را به‌صورت‌ مشترك‌ اداره‌كنند، به‌طور مشترك‌ مسؤولیت‌ امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
  تبصره‌ 5 ـ تمدید اعتبار پروانه‌ كسب‌ هر ده‌ سال‌ یكبار الزامی‌ است‌.
  ماده‌ 13 ـ صدور پروانه‌ كسب‌ برای‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ مستلزم‌ اخذ پروانه ‌تخصصی‌ و فنی‌ از مراجع‌ ذی‌ربط‌ به‌ وسیله‌ متقاضی‌ است‌. اگر متقاضی‌ واجد شروط‌ لازم ‌برای‌ اخذ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ نباشد، حضور یك‌ نفر شاغل‌ دارنده‌ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ در واحد صنفی‌ برای‌ صدور پروانه‌ كسب‌ مشروط‌، به‌نام‌ متقاضی‌ كافی‌ است‌.
 تبصره‌ ـ انواع‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ به‌ شرح‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و با هماهنگی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ و نظرخواهی‌ از مجامع‌ امور صنفی‌ مراكز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهدرسید.
 ماده‌ 14 ـ افراد صنفی‌ مكلفند در هر سال‌ عوارض‌ كسب‌ و پیشه‌، حق‌ عضویت ‌اتحادیه‌ (درصورت‌ عضویت‌) و مالیات‌ خود را بپردازند.

 ماده‌ 15 ـ افراد صنفی‌ عرضه‌ كننده‌ كالاها و خدمات‌ مكلفند با الصاق‌ برچسب ‌روی‌ كالا، یا نصب‌ تابلو در محل‌ كسب‌ یا حرفه‌، قیمت‌ واحد كالا یا دستمزد خدمت‌ را به‌طور روشن‌ و مكتوب‌ و به‌گونه‌ای‌ كه‌ برای‌ همگان‌ قابل‌ رؤیت‌ باشد، اعلام‌ كنند.
 
تبصره‌ 1 ـ هر فرد صنفی‌ در مقابل‌ دریافت‌ بها، اجرت‌ یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل‌ نام‌ و نشانی‌ واحد صنفی‌، تاریخ‌، مبلغ‌ دریافتی‌ و نوع‌ و مشخصات‌ كالاهای‌ فروخته ‌شده‌ یا خدمات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ مشتری‌ تسلیم‌ دارد.

تبصره‌ 2 ـ مجمع‌ امور صنفی‌ می‌تواند با تصویب‌ كمیسیون‌ نظارت‌ مركز استان‌، بعضی‌ از صنوف‌ یا مشاغل‌ را تا مبلغی‌ معین‌، یا برخی‌ دیگر را كه‌ دادن‌ صورتحساب‌ برای ‌آنها مشكل‌ است‌، از دادن‌ صورتحساب‌ معاف‌ كند.

 تبصره‌ 3 ـ افراد صنفی‌ كه‌ كالاهای‌ خود را به‌ صورت‌ كلی‌ عرضه‌ می‌دارند باید از صورتحسابهای‌ چاپ‌ شده‌ استفاده‌ كنند و مشخصات‌ خریدار را نیز در آن‌ بنویسند.
 
تبصره‌ 4 ـ فرد صنفی‌، مسؤول‌ انطباق‌ كیفیت‌ و كمیت‌ هر نوع‌ كالای‌ عرضه‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ گردیده‌ با وجه‌ یا اجرت‌ دریافتی‌ مندرج‌ در صورتحساب‌ است‌.

  ماده‌ 16 ـ صاحبان‌ اماكن‌ عمومی‌ به‌ تشخیص‌ مجمع‌ امور صنفی‌ و تصویب ‌كمیسیون‌ نظارت‌ مكلفند :
الف‌ ـ فهرست‌ قیمت‌ غذا و مواد غذائی‌ را كه‌ برای‌ مصرف‌ مشتریان‌ ارائه‌ می‌شود در برگه‌های‌ مخصوص‌ تهیه‌ و در دسترس‌ مشتریان‌ قراردهند و برمبنای‌ آن‌ صورتحساب‌ به‌مشتری‌ تسلیم‌ دارند.
ب‌ ـ نرخ‌ اغذیه‌ و مواد غذائی‌ خود را در تابلو مخصوص‌ در محل‌ كسب‌ به‌ قسمی ‌كه‌ در معرض‌ دید همگان‌ باشد نصب‌ كنند.
 
ماده‌ 17 ـ افراد صنفی‌ مكلفند قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ كشور، از جمله‌ قوانین‌ و مقررات‌ صنفی‌، انتظامی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، حفاظت‌ فنی‌ و زیباسازی‌ محیط‌ كار و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌گذاری‌ كالاها و خدمات‌ را كه‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط‌ ابلاغ‌ می‌گردد، رعایت‌ و اجرا كنند.
 
تبصره‌ 1 ـ افراد صنفی‌ مكلفند پیش‌ از به‌كارگیری‌ كسانی‌ كه‌ برای‌ انجام‌ دادن ‌خدمات‌ به‌ منازل‌ و اماكن‌ مراجعه‌ می‌كنند، مراتب‌ را به‌ اتحادیه‌ اطلاع‌ دهند تا اتحادیه‌ پس‌ از اخذ نظر نیروی‌ انتظامی‌، نسبت‌ به‌ صدور كارت‌ شناسائی‌ عكس‌دار با درج‌ تخصص‌ اقدام‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد.
 
تبصره‌ 2 ـ افراد صنفی‌ مجاز نیستند برای‌ جلب‌ مشتری‌ درباره‌ محصولات‌، كالاها یا خدمات‌، برخلاف‌ واقع‌ تبلیغ‌ كنند. درغیر این‌ صورت‌ طبق‌ ماده‌(68) این‌ قانون‌ با آنها رفتار خواهدشد.
 
ماده‌ 18 ـ درصورتی‌كه‌ دارنده‌ پروانه‌ كسب‌ بخواهد پروانه‌ خود را به‌ دیگری‌ واگذاركند، باید درخواست‌ كتبی‌ خود را به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. اتحادیه‌ درصورت‌ واجد شروط‌ قانونی‌ بودن‌ فرد معرفی‌ شده‌ و با رعایت‌ سایر مقررات‌، پروانه‌ كسب‌ متقاضی‌ را باطل‌ و پروانه‌ جدیدی‌ به‌ نام‌ فرد معرفی‌ شده‌ صادر می‌كند.
 
ماده‌ 19 ـ درصورتی‌كه‌ دارنده‌ پروانه‌ كسب‌ محجور شود، قیم‌ می‌تواند با رعایت ‌غبطه‌ محجور و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ اداره‌ یا انتقال‌ واحد صنفی‌ اقدام‌كند.
 
ماده‌ 20 ـ درصورت‌ فوت‌ صاحب‌ پروانه‌ كسب‌، حقوق‌ متعارف‌ ناشی‌ از واحد صنفی‌ متعلق‌ به‌ ورثه‌ است‌. چنانچه‌ ورثه‌ یا نماینده‌ قانونی‌ آنها مایل‌ باشند، درصورت‌ دارا بودن‌ شروط‌ فردی‌، می‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ كسب‌ با رعایت ‌مقررات‌ اقدام‌ كنند. پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر پروانه‌ متوفی‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ است‌.

نوع مطلب : پروانه کسب، قوانین و مقررات، 
برچسب ها : فرد صنفی، پروانه کسب،
لینک های مرتبط :
نجومی -----> همراه: 89-912-84-0912
سه شنبه 6 تیر 1391
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:27 ب.ظ
Your mode of telling all in this piece of writing is actually nice, all can effortlessly know
it, Thanks a lot.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل