تبلیغات
طرح توجیهی، امکانسنجی، جواز صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره برداری - اعطای تسهیلات وام اكتشافی به دارندگان پروانه اكتشاف (دستورالعمل)
طرح توجیهی، امکانسنجی، جواز صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره برداری
کمک به تولید، کمک به پیشرفت اقتصاد کشور است.
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


هدف ما کمک به صاحبان صنایع بزرگ و کوچک، کمک به صنعت و تولید کننده داخلی، اشتغالزایی در سطح کشور و در نتیجه پیشرفت ایران و ایرانی است. شرکت رهنما طرح و صنعت با بهره‌گیری از کارشناسان نخبه و مجرب صنایع، مدیریت و مدلسازی، با اطلاع از آخرین ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی‌، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت واحدهای تولیدی - صنعتی می‌باشد.

مدیر وبلاگ : نجومی -----> همراه: 89-912-84-0912
نظرسنجی
طرفدار کدام تیم هستید؟


در دستورالعمل ذیل ، مجری طرح اعطای كمكهای فنی واعتباری به طرحهای معدنی غیر دولتی به اختصار "مجری طرح" ،سازمان صنایع و معادن استان به اختصار"سازمان"، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به اختصار "صندوق بیمه" ودارنده پروانه اكتشاف به اختصار "متقاضی"نامیده می شود.

 1-شرایط اعطای تسهیلات

معرفی متقاضیان صرفاً از طرف سازمان و به دفتر امور اكتشاف خواهد بود.

جهت معرفی تسهیلات اكتشافی به شرح ذیل اقدام خواهد شد.

1-1-    درخواست كتبی متقاضی به سازمان

2-1-   بررسی در خواست متقاضی در سازمان

3-1-      مدارك لازم جهت معرفی وام اكتشافی شامل كپی كامل پروانه اكتشاف (صفحه اول و دوم و ضمائم مربوطه)، فرم اطلاعاتی (پیوست) و تأییدیه 35% انجام عملیات اكتشافی درج شده در ظهر پروانه اكتشاف خواهد بود.

4-1-      فرم اطلاعاتی بطور كامل تكمیل وممهوربه مهر سازمان و توسط رئیس سازمان ، معاون امور معادن و كارشناس مربوطه امضاء و در صورت لزوم آنالیزها ضمیمه گردد.( در مورد محدوده های اكتشافی فلزی، گزارش كامل شامل نوع ماده معدنی، رخنمون و .... و همچنین اكتشافات انجام شده و آنالیز ارائه گردد).

5-1-      سقف پرداخت وام اكتشافی حداكثر تا 65% هزینه مندرج در ظهر پروانه اكتشافی می‌باشد. (در صورت صدور بیمه نامه توسط صندوق بیمه ، سقف فوق قابل افزایش می باشد.)

6-1-      وام اكتشافی فقط به مواد معدنی طبقه دو تعلق خواهد گرفت و اولویت معرفی به ترتیب مواد معدنی فلزی، غیر فلزی و سنگهای تزئینی خواهد بود.(در خصوص آندسته از مواد معدنی طبقه یك كه در مناطق غیربرخوردار باشند، وام اكتشافی تعلق خواهد گرفت.)

7-1-      پرداخت تسهیلات به دارندگان مجوز عملیات اكتشافی حین بهره برداری ، بعد از بررسی وتایید توسط مجری طرح وبا اولویت موادمعدنی فلزی انجام خواهد شد.

8-1-      تسهیلات با دوره اجراء یك سال ، تنفس یك سال و بازپرداخت سه ساله و به صورت قرض الحسنه خواهد بود.(زمانهای فوق با اعلام دلایل توجیهی از طرف آن سازمان وبعد از تایید توسط مجری طرح حداكثر به مدت دو سال قابل تمدید خواهد بود) مجموع زمانهای فوق حداكثر هفت  سال خواهد بود .

9-1-            در صورت عدم هزینه در موعد مقررو هر گونه تأخیر در بازپرداخت اقساط ، تسهیلات با سود 12% و جریمه دیر كرد به میزان 6% دریافت خواهد شد.

10-1-    صدور گواهی نامه كشف و پروانه بهره برداری منوط به نداشتن اقساط معوقه وهمچنین درج میزان تسهیلات دریافتی در ظهر گواهی نامه كشف و پروانه بهره برداری از طرف سازمان الزامی وتحویل اصل گواهینامه كشف ویا پروانه بهره برداری منوط به تسویه حساب ویا نداشتن اقساط معوقه می باشد.

11-1-  در خصوص آندسته از دریافت كنندگان تسهیلات اكتشافی كه از بیمه نامه صندوق بیمه استفاده نموده اند و اعتبار بیمه نامه فوق در زمان صدور پروانه بهره برداری به اتمام رسیده است ، تحویل اصل پروانه بهره برداری منوط به تسویه حساب تسهیلات ویا تمدید بیمه نامه ویا ارائه وثیقه معتبر ومورد قبول به بانك عامل می باشد .

 2- نحوه اجرا

پرداخت تسهیلات به دو صورت انجام خواهد پذیرفت.

1-2- تعهد قبول خطر پذیری توسط متقاضی

تبصره - این بند تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد شد ولی در خصوص متقاضیانی كه تا این تاریخ از این بند استفاده نموده اند به شرح ذیل اقدام خواهد شد.

1-1-2-  برای تسهیلات تا سقف دویست میلیون ریال (بنابه تشخیص مجری طرح ، قابل تغییر خواهد بود ) مراتب به همراه فرم تعهدنامه عدم بلاعوض شدن توسط متقاضی امضاء و به همراه مدارك مورد نظر به دفتر امور اكتشاف ارسال خواهد شد.

در چنین مواردی بعد از بررسی مدارك در دفتر مجری طرح ، شرح خدمات انجام عملیات اكتشافی حداكثر تا سقف 65% هزینه های مندرج در پروانه اكتشاف مشخص و به همراه مدارك مورد نظر به بانك عامل معرفی و در مرحله اول 40% رقم مورد نظر به متقاضی به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.

1-1-2-  پرداخت تسهیلات در قبال اخذ دویست درصد سفته عادی بدون تضمین شخص ثالت و به همراه اصل پروانه اكتشاف و فرم تعهد نامه عدم درخواست بلاعوض نمودن تسهیلات خواهد بود.

2-1-2-   جهت دریافت مابقی تسهیلات به شرح ذیل اقدام خواهد شد.

وام های تا سقف 50 میلیون ریال در صورتی كه بیشتر از 50% عملیات اكتشافی انجام گردد، مابقی وام در یك مرحله پرداخت خواهد شد.

برای پرداخت مابقی وامهای بالاتر از 50 میلیون ریال ، بعد از تأیید انجام شرح خدمات عملیات اكتشافی توسط آن سازمان كه پیوست معرفی نامه وام می باشد به تفكیك نوع و مقادیر حجم عملیات اكتشافی ، قابل پرداخت بوده كه در این مورد در یك یا چند مرحله می‌توان اقدام نمود.

  2-2- پرداخت  تسهیلات با بیمه نامه  صندوق بیمه

بعد از معرفی از استان مربوطه ، دارنده پروانه اكتشاف به همراه مدارك مورد نیاز از طرف دفتر امور اكتشاف به صندوق بیمه معرفی و بعد از بازدید و انجام مراحل كارشناسی و بر اساس گزارش صندوق مذكور ودر صورت تایید توسط مجری طرح و بعد از صدور بیمه نامه ، متقاضی از طرف مجری طرح به بانك عامل معرفی خواهد گردید. (در چنین مواردی پرداخت تسهیلات صرفاً با بیمه نامه صندوق بیمه انجام خواهد شد) .

1-2-2-  پرداخت مراحل بعدی تسهیلات ، بعد از ارائه گزارش از طرف صندوق بیمه ودر صورت تایید توسط مجری طرح وبعد از صدور بیمه نامه ومعرفی از طرف مجری طرح به بانك عامل خواهد بود . 

3- انتقال پروانه های اكتشافی كه از تسهیلات استفاده نموده اند.

1-3-  در مورد انتقال پروانه های اكتشافی  كه تسهیلات دریافت نموده‌اند، دارنده پروانه اكتشاف و انتقال گیرنده می بایست با هماهنگی سازمان نسبت به امضا سند صلح در یكی از دفاتر اسناد رسمی اقدام و مراتب از طرف سازمان استان به مجری طرح ارسال و پس از اعلام موافقت كتبی از طرف مجری طرح و ارسال به بانك عامل نسبت وپس از  انتقال وام اكتشافی ، پروانه اكتشاف منتقل خواهد گردید .

2-3-  در صورت صدورگواهی نامه كشف و یا پروانه بهره برداری ، مراحل انتقال گواهی نامه كشف و یا پروانه بهره برداری همانند بند 1-3 انجام می گردد(لازم به ذكر می باشد قبل از انتقال گواهی نامه كشف و یا پروانه بهره برداری می بایست نسبت تعیین تكلیف تسهیلات اكتشافی از طرف مجری طرح اقدام گردد) .

3-3-  در خصوص آندسته از متقاضیانی كه با صدور بیمه نامه صندوق بیمه نسبت به استفاده از تسهیلات اقدام نموده اند ، قبل از انجام هرگونه اقدامی ، هماهنگی سازمان استان با صندوق از طریق مجری طرح الزامی است .

 4-بلاعوض نمودن تسهیلات اكتشاف

در خصوص بلاعوض نمودن تسهیلات برخی از طرحهای اكتشافی كه از محل اعتبارات سالهای 1378 الی 1383 تسهیلات ریالی دریافت نموده اند و به دلایلی نتایج عملیات اكتشافی آنها منفی می باشد به شرح ذیل اقدام خواهد شد :

1-4-  آندسته از دارندگان پروانه اكتشاف كه تمام یا بخشی از تسهیلات ریالی را دریافت داشته و تمام یا بخشی از شرح خدمات مورد تایید مجری طرح را انجام داده و گزارش پایان عملیات اكتشافی را نیز ارائه داده اند ولی به دلایل مختلف همانند كافی نبودن ذخیره، پایین بودن عیار یا كیفیت ماده معدنی، عدم توجیه فنی و اقتصادی  موفق به اخذ گواهی كشف ویا اجازه برداشت نگردیده اند ، پس از لغو پروانه اكتشاف به همراه فرم پیوست بعداز تأیید ریاست سازمان ، معاون امور معادن و كارشناس مربوطه مراتب به دفتر مجری طرح ، ارسال تا نسبت به بلاعوض نمودن آن اقدام  گردد(مبلغ ریالی تسهیلات كه مشمول بلاعوض شدن می گردد ، صرفا براساس عملیات اكتشافی انجام شده می باشد).

2-4-   دارندگان مجوز اكتشافی حین بهره برداری كه از تسهیلات ریالی اكتشافی استفاده نموده‌اند در صورت منفی بودن نتیجه عملیات اكتشافی ، موظف به پرداخت اقساط تسهیلات می باشندومشمول بلاعوض شدن نمی گردد .

3-4- در صورت صدور مجوز برداشت امكان بلاعوض شدن وجود نخواهد داشت.

 5- نحوه هماهنگی با صندوق بیمه :

1-5-   سازمان می بایست قبل از تمدید یا ابطال پروانه های اكتشاف كه با استفاده از بیمه نامه صندوق بیمه از تسهیلات استفاده نموده اند، هماهنگی لازم با مجری طرح وصندوق بیمه در خصوص تمدید ویا ابطال، مطابق زمان بندی اجرای عملیات اكتشافی ( بر اساس شرح خدمات ارائه شده توسط صندوق ومصوب مجری كه براساس آن به بانك اعلام گردیده است ) را انجام دهند.

2-5-      با توجه به اینكه در زمان صدور بیمه نامه اكتشاف صندوق بیمه اقدام به اخذ وكالتنامه ای رسمی از متقاضیان می نماید كه طی آن صندوق بیمه ، وكالت نامه لازم در خصوص انتقال پروانه ها جهت پرداخت خسارت به خود را دارد لذا مقتضی است در راستای پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه مربوط به محدوده های اكتشافی كه جهت آن بیمه نامه صادر و خطر موضوع بیمه نامه صادره محقق گردیده است ، ترتیبی اتخاذ گردد تا از این پس صرفاً با استناد و ارائه وكالتنامه بلاعزل مأخوذه توسط صندوق از دارنده پروانه اكتشافی مذكور ، انتقال پروانه‌های اكتشاف بنام آن صندوق انجام پذیرد.

بدیهی است در اینگونه موارد نیازی به تنظیم و ارائه صلح نامه جهت انتقال پروانه‌های اكتشافی خسارتی نمی باشد.

3-5-  با توجه به صورتجلسه مورخ 7/2/88 شواری معادن ، كلیه پروانه های اكتشافی كه از خدمات بیمه ای صندوق بیمه استفاده نموده اند، در صورت لغو یا ابطال ، وفق ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون معادن به مدت 6 ماه جهت تعیین تكلیف در اختیار صندوق مذكور قرار گیرد.

  6- پروانه های اكتشافی ابطالی واعمال ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون معادن

1-6-  در صورتیكه بعد از انجام عملیات اكتشافی ذخیره اقتصادی شناسائی نگردیده و پروانه اكتشاف باطل گردد، براساس دستور العملهای صادره توسط وزارت متبوع اقدام خواهد شد .

درچنین مواردی وام اكتشافی به متقاضی جدید كه درخواست صدور پروانه اكتشاف برای همان محدوده وهمان ماده معدنی كه قبلا از تسهیلات استفاده نموده است ، پرداخت نخواهد شد .

2-6-  پرداخت تتمه وام اكتشافی دارندگان پروانه اكتشاف موضوع بند 1-6 در صورت انجام عملیات اكتشافی با تأیید سازمان بلامانع است.

3-6-  چنانچه پروانه اكتشاف به عللی غیر از بند 1-6 ابطال گردد، مطابق ماده 15 قانون معادن اقدام و بدیهی است دارنده پروانه اكتشاف ملزم به پرداخت وام اكتشافی بوده وبراساس بندهای ذیل اقدام خواهد شد.

1-3-6-  آندسته از پروانه های اكتشاف كه تمام یا بخشی از تسهیلات را دریافت نموده اند، و تمام یا بخشی از عملیات اكتشافی را انجام داده یا هیچگونه عملیات اكتشافی را انجام نداده اند ولی از نظر سازمان محدوده مذكور به شرط ادامه كار ، امید بخش و یا منجر به گواهی كشف می گردد و پروانه اكتشاف مورد نظر به هر دلیل باطل گردد ، دارنده پروانه اكتشاف موظف به پرداخت اقساط وام می‌باشد.

در چنین مواردی اعمال ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون معادن الزامی می باشد .

در صورت برگزاری مزایده ، هزینه های انجام شده توسط سازمان برآورد كارشناسی شده ودر شرایط مزایده ، هزینه های انجام شده كه براساس آن تسهیلات اكتشافی پرداخت شده اعلام ودر ذمه برنده مزایده گذاشته می شود .

در صورتی كه دارنده پروانه اكتشاف قبلی نسبت به باز پرداخت تسهیلات اقدام نموده باشد ، بدیهی است بعد از برگزاری مزایده و تحویل محدوده به برنده مزایده دارنده پروانه اكتشاف جدید ملزم به پرداخت مبلغ وام و هزینه های احتمالی انجام شده به دارنده پروانه اكتشاف قبلی خواهد بود.

2-3-6-  در مواردیً دارندگان پروانه های باطل شده از تسهیلات اكتشافی استفاده كرده اند ولی هیچگونه مستنداتی در مورد صرف هزینه این تسهیلات وجود ندارد و به رغم مكاتبه با دارنده پروانه هیچگونه پاسخی دریافت نشده است ، دارنده پروانه ملزم به پرداخت وام می باشد ودر چنین مواردی و با برآورد سازمان وبعد از ابطال پروانه اكتشاف ، ودر صورت عدم امكان برآورد ذخیره اقتصادی ، بر طبق بند 1-6 ، و در صورت ادامه كار و درصورتی كه امكان برآورد ذخیره از طرف سازمان باشد،مطابق با مطابق با بند 1-3-6عمل می گردد.
6-6-  در صورتیكه متقاضی جدید خواهان صدور پروانه اكتشاف جهت ماده معدنی جدید غیر از ماده معدنی پروانه ابطالی كه تسهیلات برای آن پرداخت شده باشد ، درچنین مواردی متقاضی جدید نیازی به پرداخت هزینه به متقاضی قبلی ندارد و در شرایط مزایده هم نیازی به اعلام هزینه نمی باشد .

7-6-   در صورت پرداخت خسارت توسط صندوق ، كلیه هزینه های قابل پرداخت مربوط به بندهای بالا در شرایط مزایده اعلام وهزینه های آن می بایست به صندوق پرداخت گردد .
نوع مطلب : قوانین و مقررات، 
برچسب ها : معدن، تسهیلات، پروانه اکتشاف،
لینک های مرتبط :
نجومی -----> همراه: 89-912-84-0912
سه شنبه 6 تیر 1391
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:58 ب.ظ
آیا تا به حال درباره اضافه کردن کمی بیشتر فکر کرده اید؟
از فقط مقالات شما؟ منظورم این است که آنچه شما می گویید ارزشمند و کامل است.
اما فکر می کنم اگر شما بعضی از عکس ها یا فیلم های عالی را اضافه کردید تا پست های خود را بیشتر کنید، "پاپ"!
محتوای شما عالی است، اما با عکس ها و فیلم ها، این
وبلاگ مطمئنا می تواند یکی از بزرگترین در طاقچه خود باشد.
وبلاگ خوب!
جمعه 17 آذر 1396 01:41 ق.ظ
روز خوب! من می توانستم سوگند یاد کنم که من قبل از این وبلاگ بودم اما بعد از بررسی برخی از آنها
پست من متوجه شدم که برای من تازه است. به هر حال، من مطمئنا خوشحال هستم که آن را پیدا کردم و من نشانه گذاری و چک کردن اغلب!
جمعه 3 آذر 1396 04:55 ب.ظ
با تشکر از شما برای نوشتن خوب این در واقع یک حساب جادویی بود.
نگاهی به پیشرفت به مراتب افزون تر از شما لذت برده! به حر حال، چگونه می توانیم معاشرت کنیم؟
جمعه 19 آبان 1396 07:40 ب.ظ
این پاراگراف واقعا لذت بخش است که به افراد وب جدید کمک می کند که مایل به وبلاگ نویسی هستند.
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:03 ب.ظ
یک سهم قابل توجه! من فقط این را به یک دوست فرستادم که
انجام تحقیقات کمی در این مورد انجام داد. و او در واقع دستور داد من ناهار
چرا که من برای او... پیدا کردم. بنابراین اجازه بدهید این را به....
با تشکر از شما برای غذا!! اما آره
صرف وقت برای بحث در مورد این موضوع اینجا در وب سایت شما.
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:47 ب.ظ
من واقعا خوشحالم که در این پست های وبلاگ مشاهده می کنم که دارای تنهایی از حقایق ارزشمند است
ممنون از ارائه این اطلاعات
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:26 ق.ظ
وای! من واقعا از قالب / تم این سایت لذت بردم.
این ساده است، اما موثر است. چند بار آن را "تعادل کامل" بین کاربر دوستانه و ظاهر بصری بسیار دشوار است.
باید بگویم که شما یک کار عالی با این کار انجام داده اید.
علاوه بر این، وبلاگ بسیار سریع برای من در Safari بارگذاری می شود.
وبلاگ برجسته
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:14 ق.ظ
سلام! این اولین نظر من در اینجاست، بنابراین فقط می خواستم سریعا ارائه دهم
فریاد می زنم و به شما می گویم واقعا از خواندن پست های وبلاگ خود لذت می برم.
آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن هایی را که پوشش دارند، توصیه کنید
موضوعات مشابه خیلی ممنون!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل